Questa pagina č parte integrante del sito Boxerweb © 2004

 
 

Pedigree

Ganthi v. Alpenrose

Heiner v. Zwergrck

Britta v. Alpenrose

Luzi v. Reiterstadt

Arno v. Isebeck

Gunna v. Germania